Rodi 1 and Rodi 2
These are 2 rooms independent of each other, airy.
King size beds COCO-MAT.


................................................................................................................................ Elia | Violeta & Levanta | Rodi | Ta chromata tou vithou | Thalassa